Untitled Document
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
ไหว้พระ 9 วัด สัมผัสวิถีแห่งเมืองเก่า " น่าน "
  • วัดศรีพันต้น
  • วัดมิ่งเมือง
  • วัดภูมินทร์
  • วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
  • วัดหัวข่วง
  • วัดพญาภู
  • วัดสวนตาล
  • วัดพระธาตุแช่แห้ง
  • วัดพระธาตุเขาน้อย
วัดศรีพันต้น
วัดมิ่งเมือง
วัดภูมินทร์
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
วัดหัวข่วง
วัดพญาภู
วัดสวนตาล
วัดพระธาตุแช่แห้ง
วัดพระธาตุเขาน้อย
สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ
ห้องพัก & ที่พัก
อาหารการกิน
Back to top